October 11, 2014

circa 1943: Spiritual Assembly of the Baha'is of San Salvador, El Salvador

Spiritual Assembly of the Baha'is of San Salvador, El Salvador, circa 1943